Bewindvoering


Bewindvoering is een beschermingsmaatregel die door de kantonrechter wordt uitgesproken. Andere benamingen voor bewindvoering zijn ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling. Een bewindvoerder regelt de financiële zaken en beheert het vermogen van haar cliënten. Bewindvoering is bedoeld voor mensen die niet zelfstandig zorg kunnen dragen voor haar/zijn financiën. Dit kan zijn door geestelijke of verstandelijke handicap, verslaving, ouderdom, of andere bijzondere omstandigheden.

Wat is bewind?

Bron: (Rechtspraak, z.d.). Uitgebreide informatie over deze beschermingsmaatregel kunt u vinden op rechtspraak.nl 

Werkzaamheden bewindvoerder

 • Het bijhouden van de volledige financiële administratie

 • Het openen en afhandelen van alle poststukken

 • Het opstellen van een budgetplan

 • Het betalen van de vaste lasten

 • Aanvragen van bijzondere bijstand

 • Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke en waterschapsbelasting

 • Aanvragen van minimavoorzieningen

 • Aanvragen en wijzigen van toeslagen bij de Belastingdienst

 • Afsluiten van noodzakelijke verzekeringen

 • Declaratie ziektekosten

 • Belastingaangifte box 1

 • Inventariseren van de schulden

 • Regelingen treffen met schuldeisers

 • Periodiek cliënt contact

 • Contacten onderhouden met instanties/hulpverleners

 • Jaarlijks afleggen van de rekening en verantwoording aan de rechthebbende en de rechtbank

 • Toe leiden naar schuldhulpverlening

Het bijhouden van de volledige financiële administratie
Het openen en afhandelen van alle poststukken
Het opstellen van een budgetplan
Het betalen van de vaste lasten
Aanvragen van bijzondere bijstand
Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke en waterschapsbelasting
Aanvragen van minimavoorzieningen
Aanvragen en wijzigen van toeslagen bij de Belastingdienst
Declaratie ziektekosten
Belastingaangifte box
Inventariseren van de schulden
Inventariseren van de schulden
Regelingen treffen met schuldeisers
Periodiek cliënt contact
Contacten onderhouden met instanties/hulpverleners
Jaarlijks afleggen van de rekening en verantwoording aan de rechthebbende en de rechtbank
Toe leiden naar schuldhulpverlening

Wanneer stopt bewind?

De duur van bewindvoering wordt bepaald door de uitspraak van de kantonrechter. Dit staat in de beschikking. Bewindvoering stopt alleen vanzelf bij tijdelijk bewind, als de betrokkene overlijdt of als het bewind overgaat in curatele. Als iemand vindt dat hij/zij zelf weer in staat is om de financiën te regelen dan kan hij/zij samen met de bewindvoerder kijken wat de mogelijkheden zijn om de financiële zelfredzaamheid te vergroten. Indien iemand vindt dat hij/zij weer in staat is om de financiën zelfstandig te regelen dan kan hij/zij een verzoek indienen bij de kantonrechter om het bewind te stoppen. De Kantonrechter behandelt het verzoek en beoordeelt of bewindvoering kan stoppen. De kantonrechter doet dan een uitspraak.

EY Bewindvoering

KvK: 82553629
Postadres: Postbus 39, 7000AA Doetinchem
Telefoon: 0645692787