Privacy EY Bewindvoering

In deze privacyverklaring wordt toegelicht waarom en welke persoonsgegevens EY Bewindvoering van u nodig heeft. Ook wordt er een toelichting gegeven wat u kunt doen bij uw vragen en/of klachten rondom de wijze van omgang van uw persoonsgegevens.

 

Waarom worden persoonsgegevens gebruikt?

EY Bewindvoering gebruikt de persoonsgegevens van haar cliënten voor de uitvoering van haar diensten. EY Bewindvoering gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zodat uw privacy beschermd en gewaarborgd blijft.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mail)
 • Betaalgegevens
 • Financiële gegevens
 • Zorgverzekeringsgegevens
 • Juridische gegevens
 • Medische gegevens: enkel voor zover relevant voor de dienstverlening
 • Dossier gerelateerde overige documentatie

 

Waarvoor worden de persoonsgegevens verwerkt?

EY Bewindvoering dient in dergelijke situaties uw gegevens te delen met andere instanties, zoals de overheid, werkgevers, rechtbanken, hulpverleners of schuldeisers. U kunt erop vertrouwen dat dit alleen wordt gedaan indien het nodig is om u van dienst te kunnen zijn.

 

Wilt u weten welke persoonsgegevens EY Bewindvoering van u heeft?

U kunt ten alle tijden vragen welke persoonsgegevens EY Bewindvoering van u heeft. EY Bewindvoering stuurt dan een overzicht van deze gegevens. Ziet u dat de gegevens niet juist zijn of ontbreekt er informatie? Dan kunt u EY Bewindvoering vragen om deze gegevens aan te passen of aan te vullen.

 

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

EY Bewindvoering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en worden verwerkt. EY Bewindvoering volgt hierbij de wet- en regelgeving. Als EY Bewindvoering uw gegevens niet meer nodig heeft, worden de gegevens verwijderd.

 

Waarborging bescherming persoonsgegevens:

EY Bewindvoering neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zorgvuldig in acht. Uw gegevens worden door EY Bewindvoering op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. EY Bewindvoering heeft de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door personen buiten EY Bewindvoering worden bekeken.

 

Contactformulier & e-mail:

Als u het contactformulier op deze website invult, of een e-mail stuurt, dan worden deze gegevens bewaard tot dat uw vraag beantwoord of afgehandeld is. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Gebruik van cookies:

EY Bewindvoering maakt gebruik van anonieme cookies van Google Analytics. Anonieme gegevens worden alleen gebruikt om de website te verbeteren. Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. In de cookies wordt geen naar personen te herleiden informatie opgenomen.

 

Vragen, opmerkingen of klachten?

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze privacyverklaring dan kunt u contact opnemen met info@eybewindvoering.nl. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u het niet eens bent met de wijze waarop EY Bewindvoering met uw persoonsgegevens omgaat.

EY Bewindvoering

KvK: 82553629
Postadres: Postbus 39, 7000AA Doetinchem
Telefoon: 0645692787