Nieuwsberichten

EY Bewindvoering behaalt jaarlijkse kwaliteitsaudit

1 mei 2023
DOETINCHEM – De kantonrechter heeft naar aanleiding van een audit van het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM vastgesteld dat EY Bewindvoering voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen.

Professionele bewindvoerders moeten jaarlijks aantonen dat zij nog steeds voldoen aan de kwaliteitseisen. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM voert de handhavingscontrole uit. De kantonrechter kijkt of de organisatie voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform het Besluit Kwaliteitseisen Curatoren, Beschermingsbewindvoerders en Mentoren).

Esra Yalcin, oprichter en bewindvoerder EY Bewindvoering: “Het doel van EY Bewindvoering is het behartigen van de financiële belangen van de cliënt. Dit gebeurt op betrouwbare, deskundige, respectvolle en verantwoorde manier. Het behalen van deze audit en het ontvangen van een auditrapport waarin geen enkele tekortkoming is gerapporteerd, geeft een bevestiging dat de aanpak en werkwijze van EY Bewindvoering kwalitatief hoogstaand is. Ik zie dit als een bekroning op de integere en betrouwbare dienstverlening die ik altijd nastreef, en ik ben erg trots dat deze ook zo beoordeeld is door een externe partij.”

EY Bewindvoering

KvK: 82553629
Postadres: Postbus 39, 7000AA Doetinchem
Telefoon: 0645692787